Κατασκευή και επισκευή πανιών και καλυμμάτων, πλύσιμο πανιών, εισαγωγές καταρτιών, συστημάτων πανιών και προπελών από το εξωτερικό, κατασκευή και επιθεώρηση κάθε είδους αρματωσιάς (ξάρτια - μαντάρια) είναι κάποιες από τις ασχολίες μας. Ό,τι δηλαδή αφορά το σκάφος από το κατάστρωμα και πάνω.